Johnny's Burger - Juni/Juni/Augustus

Aanwerven van derde tot zesde werknemer nog voordeliger vanaf 2017

Welke voordelen vanaf 1 januari 2017? De regering wil kleine werkgevers aanmoedigen om aan te werven en dus maakt ze vanaf volgend jaar de aanwerving van een derde tot zesde werknemer nog voordeliger door de bedragen van de doelgroepvermindering op te trekken en ze gedurende langere tijd toe te kennen. Daarnaast wordt de vermindering vereenvoudigd door voor al deze werknemers voortaan dezelfde verminderingsbedragen te gebruiken. Voor de aanwerving van een eerste en tweede werknemer verandert er niets, net zomin als aan de algemene regels om recht te hebben op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen. In de onderstaande overzichtstabel zetten de huidige en toekomstige bedragen voor u naast elkaar. De wijzigingen staan cursief vrijstelling voor onbepaalde duur vrijstelling voor onbepaalde duur

Tweede aanwerving

- 1.550 euro / max. 5 kwartalen

- 1.050 euro / max. 4 kwartalen

- 450 euro / max. 4 kwartalen

- 1.550 euro / max. 5 kwartalen

- 1.050 euro / max. 4 kwartalen

- 450 euro / max. 4 kwartalen

Derde aanwerving

- 1.050 euro / max. 5 kwartalen

- 450 euro / max. 8 kwartalen

- 1.050 euro / max. 9 kwartalen

- 450 euro / max. 4 kwartalen

Vierde aanwerving

- 1.050 euro / max. 5 kwartalen

- 450 euro / max. 4 kwartalen

- 1.050 euro / max. 9 kwartalen

- 450 euro / max. 4 kwartalen

Vijfde aanwerving

- 1.000 euro / max. 5 kwartalen

- 400 euro / max. 4 kwartalen

- 1.050 euro / max. 9 kwartalen

- 450 euro / max. 4 kwartalen

Zesde aanwerving

- 1.000 euro / max. 5 kwartalen

- 400 euro / max. 4 kwartalen

- 1.050 euro / max. 9 kwartalen

- 450 euro / max. 4 kwartalen

Voor welke werknemers?

De nieuwe vrijstellingsbedragen gelden enkel voor werknemers aangeworven vanaf 1 januari 2017.

Voor de werknemers die in dienst getreden zijn vóór die datum blijven de huidige verminderingsbedragen en de huidige looptijd van toepassing.

Ons advies: Wenst u een derde, vierde, vijfde of zesde werknemer aan te werven, stel deze aanwerving dan nog even uit. Werft u de betrokken werknemer immers pas op 1 januari 2017 aan, dan zal u gedurende een langere tijd van hogere verminderingsbedragen kunnen genieten, en wordt de aanwerving dus een pak voordeliger!

Deze informatie geldt uiteraard onder voorbehoud van publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

Meer informatie? Contacteer Securex


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis