Joyn - 18/01/21-18/04/21

Aantal jonge zelfstandigen afgelopen 10 jaar met 43 procent gestegen

Tijdens diezelfde periode is het totaal aantal zelfstandigen met slechts 20 procent toegenomen. Het toenemend jong ondernemerschap is een positieve evolutie, zo vindt NSZ. En er zijn verschillende verklaringen voor: ondernemerschap dat meer dan ooit hipper is bij jongeren, de digitalisering die ook toelaat om met lage opstartkosten een activiteit op te zetten en ook verschillende regeringsmaatregelen, zoals de tax shelter of de verlaging van de sociale bijdragen.

Vorig jaar nam het totaal aantal zelfstandigen met 2,8 procent toe, van 1.058.522 eind 2016 naar 1.087.763 eind 2017. 11 procent daarvan is jonger dan 30, zo blijkt uit cijfers van het RSVZ. Op 10 jaar tijd nam het aantal zelfstandigen onder de 30 ruim dubbel zo snel toe dan het totaal aantal zelfstandigen. Hun aantal nam met maar liefst 43 procent toe, terwijl het totaal aantal zelfstandigen tussen 2007 en 2017 slechts met 20 procent steeg.

Dat het ondernemerschap aan belang wint bij jongeren vindt NSZ uiteraard een goede zaak. De jonge starters van vandaag zorgen voor de welvaart en de jobs van morgen. De ondernemersorganisatie ziet verschillende redenen om de opmars van het jong ondernemerschap te verklaren. Ten eerste heerst er nu eindelijk een starterscultuur in ons land, waarbij beginnende ondernemers op heel wat plekken voor gratis advies en ondersteuning terecht kunnen. Die steun werkt aanmoedigend bij jongeren die de stap naar een eigen zaak willen zetten. Daarnaast is het ook zo dat ondernemerschap ‘in’ is bij jongeren. Een voorbeeld: ruim 5000 studenten combineren momenteel hun studies met een eigen activiteit. Bovendien zijn de opstartkosten voor een eigen zaak in sommige sectoren (web, e-commerce, social media, IT) verwaarloosbaar klein.

Ook op beleidsvlak werden er recent een aantal maatregelen genomen die aanzetten tot ondernemen. Zo bestaat er sinds begin 2017 een apart en volwaardig statuut voor studenten-ondernemers. Student-ondernemers met jaarlijkse inkomsten onder 6775,25 euro moeten bijvoorbeeld geen sociale bijdragen meer betalen en ze kunnen hun rechten behouden op het vlak van gezondheidszorg. Daarmee werd een speelveld gecreëerd dat ongeveer gelijk is tussen het regime van jobstudent en dat van student-ondernemer.

Ook de tax shelter voor startende ondernemers, die in de zomer van 2015 ingevoerd werd, is een maatregel die in de kaart speelt van jonge zelfstandigen omdat die eventuele financieringsproblemen bij de opstart kan wegnemen. Via deze tax shelter kan iedereen die aandelen aankoopt in een startende onderneming, afhankelijk of het een investering betreft in een kmo of in een micro-onderneming, 30 of 45 procent van dat geïnvesteerde bedrag terugkrijgen via de belastingen. Cijfers van de FOD Financiën voor 2016 tonen aan dat die tax shelter succes heeft: in totaal kwamen 1406 financieringen in aanmerking voor een belastingvermindering, 1248 aan 45 procent en 158 aan 30 procent. In totaal werd er in 2016 15,88 miljoen euro geïnvesteerd via de tax shelter. Daarnaast zorgde de verlaging van de sociale bijdragen (naar 20,5 procent dit jaar) voor de nodige impulsen aan jonge ondernemers.

NSZ verwacht bovendien dat de afschaffing van het attest kennis bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2018 ook zal zorgen voor meer starters in Vlaanderen. In ruil voor het afschaffen van het bedrijfsattest beloofde de Vlaamse regering te werken aan het versterken van de ondernemerscompetenties. Daar is tot nu toe jammer genoeg weinig van in huis gekomen. Nochtans is het boosten van die competenties noodzakelijk om het ondernemerschap te versterken in Vlaanderen. We hebben immers niet zozeer nood aan starters dan wel aan gezonde starters.

Bron : NSZ


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis