Aantal faillissementen in ons land blijft dalen

Volgens de berekeningen van Graydon gingen er in februari 907 bedrijven over de kop. Dit stemt overeen met een daling van -7% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De cijfers tonen een verbetering in alle gewesten. Vlaanderen noteert na twee maanden 896 faillissementen wat overeenkomt met een daling van -15,55% ten opzichte van vorig jaar. In Brussel doet er zich een status quo voor met 328 faillissementen. Wallonië kent een daling van -9,33% met 583 faillissementen tijdens de eerste twee maanden van het jaar. In de horecasector is er een verbetering merkbaar met een daling van -6,42% en in de bouwsector nog sterker met -13%.

Het aantal jobs dat door faillissementen verloren gaat daalt sneller dan het aantal faillissementen zelf. Het personeelsverlies in België ligt -21,8% lager ten opzichte van vorig jaar met 3.514 jobs. Samen met de lichte stijging van het aandeel faillissementen in de eenmanszaken concludeert de manager van Graydon dat er in vergelijking met het afgelopen jaar minder grote bedrijven over de kop gaan.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis