NZA Banner NL - 10/11/20 - 10/12/20

9 criteria voor schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigheid doet zich voor wanneer je op papier als zelfstandige werkt, terwijl je in feite (al dan niet onbewust) een werknemer bent. Schijnzelfstandigheid wordt door de overheid beschouwd als sociale fraude. Bekijk de 9 criteria voor schijnzelfstandigheid om geen risico te lopen op een boete.

 Het gebeurt regelmatig dat zelfstandigen onder een verkeerd statuut werken. Een zelfstandige werkt voor eigen rekening. Dat betekent dat hij of zij niet onder het gezag staat van iemand anders. Aan een zelfstandige mag dus in principe niet opgelegd worden wanneer, waar en op welke manier bepaalde taken uitgevoerd moeten worden. 

Je bent schijnzelfstandig als je over het zelfstandigenstatuut beschikt maar er toch iemand de leiding heeft en gezag over je uitoefent. In realiteit ben je dan geen zelfstandige maar een werknemer ondanks het feit dat je een btw- of ondernemingsnummer hebt of aangesloten bent bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. 

Schijnzelfstandigheid biedt verscheidene voordelen. Er dienen geen werkgeversbijdragen te worden betaald en bovendien moet men geen rekening houden met de strikte regels van het arbeidsrecht. Maar het werken onder schijnzelfstandigheid kan grote gevolgen hebben. De wetgever beschouwt dit als sociale fraude en schrijft er zware boetes voor uit. 

De overheid hanteert 9 specifieke criteria om te kunnen beoordelen of er sprake is van schrijnzelfstandigheid. Wie aan minstens de helft van deze criteria voldoet, wordt als een werknemer beschouwd. Wie aan slechts 1 tot maximum 4 criteria voldoet, heeft dus niets te vrezen. 

1) Geen financieel of economisch risico lopen (bijv. geen investering of winstdeelname) 

2) Geen financiële beslissingsmacht bezitten t.o.v. de middelen van de onderneming 

3) Niet het eventueel aankoopbeleid van de onderneming mee kunnen bepalen 

4) Niet het prijsbeleid van de onderneming mee kunnen bepalen 

5) Niet gebonden zijn aan enige vorm van een resultaatverbintenis 

6) Niet over eigen personeel beschikken of de mogelijkheid om dit aan te werven 

7) Niet zelfstandig kunnen handelen t.o.v. derden of slechts 1 opdrachtgever hebben 

8) Beschikken over de garantie van een vaste vergoeding of inkomen 

9) Werken in ruimtes van een ander of met (gefinancierd) materiaal van een ander. PB


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis