Download Gratis uw Franchise startersgids

51% van ambachtslieden heeft geen financiering voor gewenste expansie

Het NSZ heeft een uitvoerige enquête afgenomen waaruit blijkt dat de helft van de ambachtslieden in ons land graag haar of zijn zaak wil uitbreiden. Het probleem is dat er niet genoeg financiële middelen zijn om deze expansie door te voeren.

De afgelopen twee jaar zag één derde van de ambachtslieden een aangevraagd krediet helemaal of gedeeltelijk afgewezen worden. Om ambachten meer financiële slagkracht te geven, vraagt het NSZ om de btw op artisanale producten te verlagen tot zes procent.

Uit het onderzoek blijkt dat 46% geen crowfunding wil gebruiken. 37% kent het principe zelfs helemaal niet. Het NSZ verklaart dat crowdfunding voor deze mensen nochtans een heel goede manier van alternatieve financiering vormt. Ondernemers en investeerders die aan crowdfunding doen, zijn doorgaans op zoek naar aparte niches en producten, terwijl ambachtslieden net dat aanbieden. PB


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis