Registreren

5 redenen waarom een loonanalyse essentieel is

Wanneer we over lonen praten, gaat het al snel over de optimalisatie ervan. Dat is echter de laatste stap van het proces. Eerst en vooral moet u uw loonkost begrijpen en voorspellen. Anders zou u wel eens foute conclusies kunnen trekken. Een voorafgaande loonanalyse is dus van belang. Hieronder vindt u 5 tips die u daarbij helpen.

  1. Meten is weten

U denkt dat uw loonkost geen geheimen meer heeft? De realiteit toont vaak een ander verhaal. Heel wat werkgevers schatten hun loonlasten verkeerd in. Ze houden onvoldoende rekening met fiscale veranderingen, de kosten van absenteïsme, overuren, enz.

Loonmanagement is erg complex en constant in evolutie. Die dynamiek is één van de grootste zorgen van werkgevers. Het is dus noodzakelijk te weten hoe u ervoor staat. Vergelijk de loonanalyse met een medische check-up; dit rapport vertelt u alles over de gezondheid van uw verloningsstructuur. Want meten is weten!

  1. Gemiste kansen blootleggen

Wat als ik u zeg dat een loonanalyse geld kan opbrengen?

Heel wat werkgevers missen RSZ-verminderingen waar ze recht op hebben. Bijvoorbeeld door de aanwerving van een langdurig werkloze of van een werknemer die ontslagen werd in het kader van herstructurering – iets wat uw nieuwste teamlid uit mogelijke schaamte niet had vermeld tijdens de sollicitatie.

Tijdens de loonanalyse komen deze gemiste kansen aan het licht en kunt u ze rechttrekken. Goed nieuws: dat is retroactief mogelijk tot 3 jaar terug.

  1. Slim investeren voor de toekomst

Een loonanalyse kijkt niet alleen naar de huidige situatie of het verleden. Ook de toekomst komt aan bod. Dankzij gedetailleerde rapporten heeft u alles bij de hand om de volgende stappen van uw personeelsbeleid uit te stippelen.

Kijk bijvoorbeeld naar het grote aantal overuren van uw werknemers. Die extra werkdruk brengt veel kosten met zich mee – zowel financieel als fysiek. Misschien is het voordeliger om volgend jaar een nieuwe werknemer aan te werven? In het juiste loonkostenrapport vindt u het antwoord op die vraag.

Toekomstige kosten correct inschatten, is van onschatbare waarde voor wie budgetteert. Toegegeven: u kunt op veilig spelen en wat marge inbouwen in uw loonprognose. Maar had u dit geld niet liever op een andere manier geïnvesteerd? Want overschotten brengen toch niet op.

  1. Personeelsverloop analyseren

Verloop kost handenvol geld. U investeert namelijk tijd en geld in het opleiden van werknemers die na enkele maanden alweer vertrekken. Misschien lost een hogere verloning dit probleem op? 

Niet altijd… Hoe belangrijk een competitief loon ook is, dit cijfer vertelt niet het volledige verhaal. Er zijn nog andere elementen die meespelen, zoals extralegale voordelen, een leuke werksfeer en een goede balans tussen werk en privé.

Daarom heeft elke loonanalyse een loonbenchmarking nodig. Want het is uiteraard belangrijk te weten of uw lonen in lijn liggen met die van de sector. Is dat het geval? Gebruik dan andere incentives om mensen te houden. Een flexibele uurregeling, de mogelijkheid tot thuiswerken of extra vakantiedagen zijn mogelijke oplossingen.

  1. Absenteïsme verlagen

Hetzelfde geldt voor absenteïsme. Langdurige afwezigheden en korte herhaalafwezigheden eisen hun tol. Niet alleen op de algemene productiviteit, maar ook op het stressniveau van collega’s die een deel van het werk moeten overnemen.

Zonder voorkennis grijpen werkgevers al snel naar een loonsverhoging of extralegale voordelen om afwezigheden te beperken. Via een loonanalyse komen dikwijls andere pijnpunten aan het licht. Introductie  van thuiswerk kan een te overwegen optie zijn of neem de work-life balance van uw medewerkers onder de loep.

Start niet direct met een zoektocht naar de meest interessante verloningsstructuur, maar probeer eerst uw loonkost te begrijpen en te voorspellen. Die informatie is cruciaal om de juiste beslissingen te nemen. Enkel zo kunt u optimaal optimaliseren.

Met een loonanalyse bent u zeker dat uw verwachtingen overeenstemmen met de realiteit. Budgetteren voor de toekomst wordt nog makkelijker – en dit tot op de euro juist.

Bovendien kan het zelfs geld opbrengen! Via een screening komen gemiste RSZ-verminderingen aan het licht. Die zijn retroactief opeisbaar.

Kortom: een grondige loonanalyse is een essentiële stap vóór de loonoptimalisatie.

Bron : Securex


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis